Ühiskonna Arengu Instituut

Ühiskonna Arengu Instituut

Ühiskonna Arengu Instituut täidab ühiskonnas olulist sotsiaalset funktsiooni, käivitades erilaadseid sotsiaalseid projekte. Instituut kavandab 2021-2025 aastatel koostöös teiste kolmanda sektori esindajatega, kohalike omavalitsustega ning riigi ja erasektori toetusel projekte, mis toetuvad euroopalikku maailma väärtuste alustele, on kooskõlas eesti rahva tavadega ning võtavad arvesse multikultuurse ühiskonna vajadusi. Ühiskonna Arengu Instituut ühendab inimesi, et rajada Euroopas ja Eestis hoolivam ühiskond, toetades ühiskonnas haavatavamaid inimesi ja reageerides ühiskondlikele uutele väljakutsetele. See annab inspireeriva, kaasava kogemuse neile, kes soovivad ise aidata, õppida ja areneda.

Max Kaur

Ühiskonna Arengu Instituudi töösse kaasatud inimesed jagavad ühiseid väärtusi, austavad inimväärikust ja inimõigusi, rahvusliku identiteeti ning usuvad õiglase ja võrdse ühiskonna edendamisse, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ja võrdsus; püüame edendada koostöös inimestevahelist solidaarsust, austades samal ajal nende kultuuri ja traditsioone. Kavatseme korraldada seminare, teabepäevi, ümarlaudu, näitusi ja loenguid ning sihtaktsioone. Meie põhieesmärgiks on saavutada ühiskonna tasakaalustatud areng. Ühiskonna Arengu Instituut kaasab alati oma tegevusse konkreetsete valdkondade tuntud spetsialiste. Lisaks avaldab Instituut teadlaste teaduslikke ja populaarteaduslikke töid ühiskondlike probleemide tekkepõhjustest.

Hiljuti jõustus instituudi, kasiinovastaste ja vastutustundlike poliitikute ühise surve tulemusel vastuvõetud hasartmänguseadus, mis oluliselt piirab kasiinoäri tegevust seaduse jõuga. Uus hasartmänguseadus annab omavalitsustele rohkem võimalusi, sealhulgas julgemalt piirata ja lausa sulgeda kasiinoäri oma territooriumitel. Uus seadus selgelt piirab kasiinosõltlaste pääsu hasartmängude juurde. Kavatseme survegrupina seadusandluse muutmiseks tegutseda ka edaspidi.

Ühiskonna Arengu Instituut oli koostöös Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Kujurite Ühenduse, Eesti Arhitektide Liidu ning Tallinna linnaga skulptuuri "Märka sõltuvust" ideekonkursi algatamise taga ning kavatseb sarnaseid kultuurieliiti kaasavaid ettevõtmisi läbi viia ka tulevikus.

Lisa info:
tel.: +372 53413122, e-mail: info@instityte.eu